Thông tin truyện

Cao Võ: Bắt Đầu Thu Hoạch Được Khắc Kim Hệ Thống

Cao Võ: Bắt Đầu Thu Hoạch Được Khắc Kim Hệ Thống

Đánh giá: 9 / 10 trên 16 lượt

Trạng thái:

Đang ra

Giới thiệu truyện Cao Võ: Bắt Đầu Thu Hoạch Được Khắc Kim Hệ Thống:

Dị giới xâm lấn, ma thú chiếm cứ nhân loại sinh tồn không gian.

Vương Hạo xuyên việt đến đồng hành thế giới, võ khảo thức tỉnh bị tia chớp bổ tới, ngoài ý muốn thu hoạch khắc kim hệ thống, từ đó mở ra bật hack nhân sinh.

Muốn thu hoạch được cấp S công pháp, nạp tiền a!

Muốn muốn tăng lên thiên phú, nạp tiền a!

Không có tiền, đi tìm giáo hoa mượn a! Không trả nổi? Vậy chỉ có thể lấy thân báo đáp!

Thực lực phân chia: Võ Đồ, Võ Sư, Võ Tướng, Võ Hầu, Võ Vương, Võ Hoàng, Võ Tôn, Võ Đế

Xem thêm
Thu gọn

Danh sách chương

Bảng xếp hạng

Thể loại truyện