Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Đấu La Tuyệt Thế: Mị Ma Vũ Hạo, Cám Ơn Ngươi Đường Tam

New

Đồng Nhân , Hài Hước

Chương 90

Đọc Thuộc Lòng Nội Dung Cốt Truyện Ta, Cẩu Tại Phản Phái Nhổ Lông Dê

New

Đô Thị , Hệ Thống , Dị Năng , Hài Hước

Chương 438

Cổ Chân Nhân

New

Tiên Hiệp

Chương 2333

Bao Che Khuyết Điểm Tộc Trưởng, Toàn Tộc Thiên Mệnh Nhân Vật Chính

New

Huyền Huyễn , Hệ Thống , Huyền Ảo

Chương 520

Tống Võ: Lão Tử Thiên Hạ Đệ Nhất

New

Kiếm Hiệp , Hệ Thống

Chương 1048

Ta Là Ma Đế, Thôn Phệ Chư Thiên Thần Ma

New

Huyền Huyễn , Huyền Ảo

Chương 126

Hồng Hoang: Ta Đại Đạo Công Đức Hóa Hình

New

Huyền Huyễn , Hệ Thống , Huyền Ảo

Chương 62

Tổng Võ: Đăng Cơ Ngày Đầu Tiên, Trẫm Huyết Tẩy Cửu Châu!

New

Đồng Nhân , Hệ Thống

Chương 149

Du Tiên

New

Tiên Hiệp

Chương 885

Điên Rồi Đi! Cao Lãnh Giáo Hoa Đúng Là Yêu Online Đối Tượng?

New

Đô Thị

Chương 487

Ta Tại Thế Giới Ngưng Lại Làm Xằng Làm Bậy

New

Võng Du

Chương 343

8 Cái Tỷ Tỷ Độc Sủng Ta, Tất Cả Đều Là Đỡ Đệ Cuồng Ma!

New

Huyền Huyễn , Hài Hước , Huyền Ảo , Xuyên Không

Chương 615

Yêu Đương Tại Bệnh Viện Tâm Thần

New

Đô Thị , Dị Năng

Chương 220

Max Cấp Ngộ Tính: Trông Coi Quốc Khố 20 Năm

New

Huyền Huyễn , Hệ Thống , Hài Hước , Huyền Ảo

Chương 613

Thiên Cơ Xúc Xắc

New

Khoa Huyễn , Hài Hước

Chương 366

Vô Địch Từ Ta Nhìn Thấy BOSS Thanh Máu Bắt Đầu

New

Võng Du , Xuyên Không

Chương 829

Hải Tặc: Từ Bắt Được Hải Quân Nữ Thần Bắt Đầu Vô Địch

New

Đồng Nhân , Hệ Thống , Hài Hước

Chương 625

Gia Tộc Tu Tiên: Ta Tới Chế Tạo Kiếm Tiên Thế Gia

New

Tiên Hiệp

Chương 243

Vô Địch Bắt Đầu Kế Thừa Chục Tỷ Linh Thạch

New

Tiên Hiệp

Chương 182

Dẫn Trước Nhân Loại Một Ngàn Năm

New

Khoa Huyễn

Chương 191