Thông tin truyện

Người Ở Đấu Phá, Người Xuyên Việt Có Ức Điểm Nhiều

Người Ở Đấu Phá, Người Xuyên Việt Có Ức Điểm Nhiều

Đánh giá: 8.1 / 10 trên 10 lượt

Trạng thái:

Full

Giới thiệu truyện Người Ở Đấu Phá, Người Xuyên Việt Có Ức Điểm Nhiều:

Vượt qua Đấu Phá, trở thành nhân vật chính Tiêu Viêm, trực tiếp Thiên Hồ bắt đầu, thật không nghĩ đến người xuyên việt vậy mà không chỉ chính mình một cái.

Mặc quản gia: "Tam thiếu gia, đem trên tay ngươi chiếc nhẫn cho ta, ta có thể cho ngươi chết thống khoái một điểm."

Vân Sơn: "Ta vượt qua quá muộn a! Mắt thấy cái kia Tiêu Viêm liền muốn lên Vân Lam Tông, ta còn có thể cứu giúp một chút sao?"

Hàn Phong: "Tiêu Viêm, Dược Trần, chỉ cần tiến Hắc Giác vực chính là tử kỳ của các ngươi!"

Hồn Thiên Đế: "Song Đế chi chiến? Lần này điêu tượng cùng đan dược ta thu hết, nhìn ngươi làm sao thành Đế!"

. . .

Tiêu Viêm: "May mà ta cẩn thận ức điểm, ở Ô Thản thành thời điểm, cũng đã là phượng mao lân giác loại Đấu Hoàng cường giả."

Xem thêm
Thu gọn

Danh sách chương

Bảng xếp hạng

Thể loại truyện