Thông tin truyện

Luyện Đan Vạn Lần Trả Về, Luyện Luyện Liền Vô Địch

Luyện Đan Vạn Lần Trả Về, Luyện Luyện Liền Vô Địch

Đánh giá: 9.5 / 10 trên 10 lượt

Tác giả:

Trạng thái:

Đang ra

Giới thiệu truyện Luyện Đan Vạn Lần Trả Về, Luyện Luyện Liền Vô Địch:

Lâm Viêm xuyên qua thế giới huyền huyễn, thành công bái nhập tu tiên tông môn, trở thành đan điện một cái ngoại môn đệ tử.
Nguyên bản Lâm Viêm cho là đời này cứ như vậy ở vào tầng dưới chót khổ cực làm việc một đời lúc, lại là thành công đã thức tỉnh luyện đan vạn lần trả về hệ thống!
Chỉ cần là từ trong tay hắn luyện chế ra đan dược, đều sẽ có lấy tỷ lệ nhất định bội số trả về ban thưởng.
Hơn nữa mỗi luyện chế thành công ra một cái đan dược, còn có thể thu được khác biệt ban thưởng!
Thế là.
【 Luyện chế thành công ra hoàn mỹ cấp đan dược, thu được công pháp ban thưởng!】
【 Luyện chế thành công ra hoàn mỹ cấp bậc đan dược, thu được tu vi ban thưởng!】
【 Luyện chế thành công ra hoàn mỹ cấp đan dược, thu được kiếm đạo tu vi ban thưởng!】
【......】
【 Vạn lần trả về thành công, thu được siêu cấp thiên tư đan!】
【 Vạn lần trả về thành công, thu được siêu cấp ngộ tính đan!】
【 Vạn lần trả về thành công, thu được siêu cấp tu vi đan!】
Ngươi nói ta thiên tư không được? Cắn thuốc a!
Ngộ tính không được? Cắn thuốc!
Tu vi không được? Cắn thuốc!
Vượt giai đánh không lại? Cắn thuốc!
Tóm lại, cắn thuốc liền xong rồi!

Xem thêm
Thu gọn

Danh sách chương

Bảng xếp hạng

Thể loại truyện