Thông tin truyện

Ma Đế Ngươi Cũng Từ Hôn? Cửu Long Kéo Quan Kéo Đến Nhà Ngươi

Ma Đế Ngươi Cũng Từ Hôn? Cửu Long Kéo Quan Kéo Đến Nhà Ngươi

Đánh giá: 8.7 / 10 trên 17 lượt

Trạng thái:

Đang ra

Giới thiệu truyện Ma Đế Ngươi Cũng Từ Hôn? Cửu Long Kéo Quan Kéo Đến Nhà Ngươi:

准备好了吗,我们来探索一个有趣的故事吧! 想象一下,在玄幻世界中,你成为了一位大魔王的独子,没错,就是那位赫赫有名的虚无魔王!但是,你可不是一般的魔王之子,你是一个舔狗! 不过,现在不一样了,你觉醒了无敌魔子系统,它将助你成为史上最强、最不走寻常路的魔王! 你的第一个麻烦上门了!神皇纳兰家族的天之骄女纳兰青竹竟然要和你退婚? 嘿嘿,以前你是舔狗,但是现在,你可是威风凛凛的魔王之子!退婚?好,那就退! 系统提示音响起:"叮!检测到宿主被退婚,魔王之道发布任务,灭纳兰青竹全家,九龙拉棺上门迎亲!任务奖励:完美魔心、吞天魔功、逆化天古!" 表面上,你笑眯眯地目送纳兰青竹离开。但等她转身离去,九龙拉棺就从魔域呼啸而出,直奔纳兰家族! 虚无魔域十大长老齐声道:"请!纳兰家族老祖,上棺!" 准备好见证魔王之子黑化复仇,从此踏上横扫天下的魔道之路了吗?

Xem thêm
Thu gọn

Danh sách chương

Bảng xếp hạng

Thể loại truyện