Thông tin truyện

Tinh Võ Kỷ Nguyên

Tinh Võ Kỷ Nguyên

Đánh giá: 8.4 / 10 trên 13 lượt

Tác giả:

Trạng thái:

Đang ra

Giới thiệu truyện Tinh Võ Kỷ Nguyên:

Hứa Tiến chỉ là tại chín ngọn tinh đăng trước lạy vài cái, liền đến đến phương này có thể tiếp dẫn tinh quang nhập tự thân thế giới, sau đó, hắn lại tại chín ngọn tinh đăng trước bái một cái.....

******
« Cơ Nhân Đại Thời Đại » « Tạo Hóa Chi Vương » « Chưởng Ngự Tinh Thần » cái này ba bản tiểu thuyết, tối cao đặt trước 7 vạn +, thấp nhất cao đặt trước 3 vạn +, thấp nhất đồng đều đặt trước 7600+, sách vở 4 triệu chữ hướng lên, nhân phẩm cam đoan, xin yên tâm nhập hố.

Xem thêm
Thu gọn

Danh sách chương

Bảng xếp hạng