Thông tin truyện

Trọng Sinh Đại Minh Làm Bạo Quân

Trọng Sinh Đại Minh Làm Bạo Quân

Đánh giá: 8.6 / 10 trên 18 lượt

Tác giả:

Thể loại:

Trạng thái:

Đang ra

Giới thiệu truyện Trọng Sinh Đại Minh Làm Bạo Quân:

Này các khanh, khanh nghĩ trẫm không biết khanh léng phéng với giặc ngoài hay sao? Khanh ngỡ trẫm không hay khanh bòn rút thuế má à? Miền đông giàu có phồn hoa, còn Thiểm Tây thì đất đá cằn cỗi, dân chúng đói khổ khắp nơi. Lũ quan lại lòng lang dạ sói, chỉ biết ăn trên ngồi trốc, há chẳng thấy cảnh dân chúng lầm than, đất nước nguy cấp ư? Khanh có biết khi bách tính tức giận, máu tươi bắn ra chỉ cao ba thước thôi. Nhưng khi thiên tử nổi giận, thì hàng vạn người phải bỏ mạng!

Xem thêm
Thu gọn

Danh sách chương

Bảng xếp hạng

Thể loại truyện