Thông tin truyện

Từ Chia Đều Cơ Duyên Bắt Đầu Siêu Phàm Nhập Thánh

Từ Chia Đều Cơ Duyên Bắt Đầu Siêu Phàm Nhập Thánh

Đánh giá: 9.4 / 10 trên 4 lượt

Tác giả:

Trạng thái:

Đang ra

Giới thiệu truyện Từ Chia Đều Cơ Duyên Bắt Đầu Siêu Phàm Nhập Thánh:

Từ chia đều cơ duyên bắt đầu siêu phàm nhập thánh.

[ hảo huynh đệ của ngươi Lưu Tư Tề cơ duyên tế hội gặp được tiền của phi nghĩa, phát động 'Thâu thiên' thiên phú thuộc tính, cơ duyên chia đều, chia lãi một nửa tiền của phi nghĩa ngạch số, nhân dân tệ+50000. ]

[ hảo huynh đệ của ngươi Khương Thiên Hùng nuốt một viên Rèn Thể đan, căn cơ được cố, tu vi có thành, phát động 'Thâu thiên' thiên phú thuộc tính, cơ duyên chia đều, chia lãi một nửa tu vi tăng phúc, võ đạo căn cơ +5, tu vi võ đạo +3. ]

Xem thêm
Thu gọn

Danh sách chương

Bảng xếp hạng

Thể loại truyện