Thông tin truyện

Nạp Tiền Liền Trở Nên Mạnh: Tu Vi Của Ta Vô Địch

Nạp Tiền Liền Trở Nên Mạnh: Tu Vi Của Ta Vô Địch

Đánh giá: 8.8 / 10 trên 7 lượt

Trạng thái:

Đang ra

Giới thiệu truyện Nạp Tiền Liền Trở Nên Mạnh: Tu Vi Của Ta Vô Địch:

【 Sảng Văn Thăng Cấp Khoái 】【 Bất Áp Cảnh Giới 】【 Bất Thánh Mẫu 】【 không phải quân tử, báo thù từ sáng sớm đến tối 】

Thiên Thương Đại Lục.

Tần Thú xuyên qua trở thành Thanh Vân Tông thiếu tông chủ, bởi vì nhìn lén Đại trưởng lão nữ nhi tắm rửa, vô ý sa lưới, tại bị miễn trừ thiếu chủ vị trí lúc, thức tỉnh “Tencent hệ thống”.

Cái gì? Chỉ cần nạp tiền liền mạnh lên?

Không đủ mạnh chỉ là bởi vì mạo xưng tiền còn chưa đủ nhiều?

1000 linh thạch cực phẩm phong vương! 10. 000 linh thạch cực phẩm xưng tôn!

100. 000 liền có thể lập địa thành thánh?

【 Hệ thống: Tới đi thiếu niên, lại mạo xưng một chút, ngươi liền có thể trở thành cường giả. 】

Tần Thú triệt để điên cuồng, đi đến kiếm tiền không đường về.

Thánh địa mộ tổ kinh hiện hang trộm! Cấm khu Chí Tôn ở nhà g·ặp n·ạn!

Thánh Tử Thánh Nữ lịch luyện bị trói! Tích tích đánh thay, bao tải từ trên trời giáng xuống!

“Các ngươi không dám trói Thánh Tử, ta trói!”

“Các ngươi không dám bình cấm khu, ta bình!”

“Nhạn qua nhổ lông, thú đi lưu da, đây chính là ta —— Nicolas.Tội phạm.Tần.”

Xem thêm
Thu gọn

Danh sách chương

Bảng xếp hạng